IW-EgenHoldning

Interviewøvelse d. 9.februar 2012

MSM-plan

Interviewer: Camilla Thorsø Lund

Interviewperson: Christian Bødker Tegllund

Observatør: Klaus Thodsen.

Mål: Christian skal forklare, hvorfor han mener, at bloddonation burde være en borgerlig pligt, og hvorfor der burde gøres noget for at hverve flere bloddonorer, når antallet er stigende.

Spørgeplan: 

  • Hvilke fordele ville der for dig at se være ved at gøre bloddonation til en borgerlig pligt i stedet for et frivilligt bidrag?
  • Er der mangel på bloddonorer, siden du mener, at der bør gøres noget for at hverve flere?
  • Fra 2009 til 2011 er der kommet over 100.000 flere bloddonorer. Hvorfor lave om på reglerne, når tilslutningen ser ud til at være stigende?

Metode: 

Jeg vil starte med at lade IP tale om fordelene ved at gøre bloddonation til en borgerlig pligt, så han først kan komme med sit synspunkt på sagen. På den måde vil der også senere i interviewet kan blive plads til de mere kritiske spørgsmål.

Derefter vil jeg på baggrund af tal fra en årsopgørelse påpege, at udviklingen inden for antallet af bloddonorer er stigende, og være kritisk ud fra dette faktum. På den måde bliver stigningen påvist, og han er nødt til at forholde sig til de konkrete tal.

Dette skal være afslutningen på interviewet, hvor han skal forklare, hvorfor han på trods af det stigende donorantal mener, at reglerne burde ændres.

 

Oplæg og lydfil: 

Christian Bødker Tegllund mener, at bloddonation burde være en borgerlig pligt i stedet for et frivilligt bidrag. Han tror på, at et aktivt fravalg frem for et aktivt tilvalg ville give en større skare af bloddonorer i Danmark. Ifølge Christian Bødker Tegllund er der brug for flere bloddonorer, og derfor burde reglerne ændres. Hør ham forklare hvorfor her:

[audio:http://camillathorsoe.mediajungle.dk/files/2012/02/Interview-med-Christian.mp3|titles=Interview med Christian]

 

 

Feedback fra observatør: 

Hej Camilla

Jeg synes, det andet interview var meget skarpere end det første, langt mere ind til benet.
Du havde lavet en rigtig fin MSM, som du også fulgte godt. Spørgsmålene gik langt mere på, hvorfor Chr har den holdning, han har. Og mindre om, hvordan hans personlige forhold til donation. Det virkede bedre anden gang, og det gjorde også, at hans svar blev mere præcise og to-the-point.

Under interviewet, virkede du til gengæld langt mere låst anden gang. Du lænede dig meget op af dine noter, og spurgte igen meget ordret. Du spurgte også ordret første gang, men der virkede det langt mere naturligt. Du virkede måske lidt opsat på, at få Chr til at svare det rigtige, så det passede til planen, og til den korte tidsramme. Men det skal også siges, at interviewet forløb fint.

// Klaus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.