Find nyheden i en rapport

Samfundstjeneste gavner kriminelles arbejdsliv

Det er bedre som kriminel at blive idømt samfundstjeneste og samle skrald i vejkanten, end at ruske tremmer i fængslet. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forsknings-enhed, der peger på, at en reform har ført til mere brug af samfundstjeneste – til gavn for samfundet.

Af Camilla Thorsø Lund

Ifølge en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed er det ikke uden betydning for en person, om han bliver idømt fængselsstraf eller samfundstjeneste for en kriminel handling.

Undersøgelsen har vist, at personer der bliver straffet med samfundstjeneste har lettere ved at få et godt betalt job efter strafafsoning i forhold til personer, der har været i fængsel. Personer, der har været idømt samfundstjeneste, viser sig desuden at være mindre afhængige af offentlige ydelser efterfølgende.

En af årsagerne til dette resultat er ifølge projektchef Signe Hald Andersen, at den straffede kan beholde sit arbejde under strafperioden. På den måde har personen stadig tilknytning til samfundet, i modsætning til hvis vedkommende var blevet idømt en fængselsstraf.

Samfundstjeneste blev mere aktuel som sanktionsform med en straffelovsreform i år 2000, hvor det også blev muligt at straffe spritbilister eller andre færdselslovovertrædelser med samfundstjeneste. Ind til da var samfundstjeneste kun en strafmulighed over for personer, der havde begået småkriminalitet og mindre voldsdomme.

 

Tegn: 1448

 

Opfyldte nyhedskriterier:

Væsentlighed: Samfundstjeneste gavner den kriminelle efter endt straf + gør de kriminelle mindre afhængige af offentlige ydelser (gavner samfundet)

Identifikation: Mennesker kan forholde sig til, hvis en i deres egen familie blev idømt samfundstjeneste frem for en fængselsstraf.

Aktualitet: Resultat af reform

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.