Passionsopgave

Se naturen med en blind mands ord

Med sine gribende fortællinger får guide John Brinch Bertelsen sine tilhørere til at åbne øjnene for det fascinerende naturlandskab på Fur. John har en stor udfordring, som han nægter at lade stå i vejen for sig: Han er nemlig blind.

 

Mere end en museumsmand

John bruger mange timer på sit job ugentlig. For ham rækker en arbejdsuge på 37 timer slet ikke, og derfor bruger han også meget af sin fritid på det. Han bruger sit job som museumsinspektør til meget mere end at bevare fortidens levn.

”Jeg er ikke museumsmand fordi jeg skal gemme på nogle gamle, støvede ting. Jeg er først og fremmest museumsmand, fordi jeg skal bruge de ting i det nutidige samfund, som jeg selv er en del af. Historien er til for at blive brugt,” siger John.

Gennem sit studie som arkæolog har han lært at gennemskue de mekanismer, der er med til at styre udviklingen i samfundet. John ser det som en vigtig del af sit job, at lære af fortiden og være med til at påvirke fremtiden på Fur med sin viden.

Hør John fortælle om en udstilling på Fur Museum her 

 

Ingen tid til fritid

Johns personlige engagement på øen er tydeligt. Han er med i flere foreninger, og leder også det lokale projekt Branding Fur. Målet med projektet er, at få flere mennesker til at flytte til Fur for at kunne bevare bl.a. børnehave og skole.

Som busguide er han også en del af turisterhvervet, og til manges overraskelse gør han det bedre end de fleste med et fejlfrit syn.

”Det der forekommer som en svaghed eller umulighed for en busguide, nemlig det ikke at kunne se noget, prøver jeg at vende til at være en styrke. Derfor lægger jeg meget vægt i, at have så præcis en timing som muligt. Så når jeg siger: ”Kig til højre”, så skal der være noget at se til højre,” fortæller John.

John fortæller om sig selv som guide

Med så mange jern i ilden indrømmer John, at arbejdstiden og fritiden flyder sammen. Arbejdstiden går på museet, og fritiden bliver brugt på lokale projekter. Han brænder for Fur.

 

Fur – fortid og fremtid

Tilknytningen til øen kommer ikke fra et fremmed sted. John er opvokset på øen, og husker tydeligt sin barndom, hvor synet stadig var intakt. Han fortæller, hvordan han har løbet, cyklet og kørt på knallert over alt på øen. Det var i løbet af studietiden, at det for alvor blev klart, at Johns syn ikke stod til at redde.

”Selvom jeg sad med et forstørrelsesglas, så kunne jeg ikke se det ene bogstav, der var i glasset. Det er ved at være en 15-20 år siden, jeg kunne se noget, når jeg gik i almindeligt dagslys,” fortæller John.

Han nåede kun at bruge fem år i Aarhus, før han satte kurs mod Fur igen. Her har han boet lige siden, og han venter spændt på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. I dag bor der 855 mennesker på Fur, og det tal ser ud til at være stigende takket være projektet Fur Branding.

”Det bliver endnu mere spændende at være museumsmand på Fur, og så vil arbejdstid og fritid komme til at flyde endnu mere sammen. Der kommer endnu mere gang i øen, end der har været de sidste årtier. Så det bliver spændende både at være furbo og museumsmand fremover,” siger John.

 

Fra tungt til let sprog

Aftenskoler styrker vores demokrati

En ny rapport fastslår, at aftenskoleundervisning er med til at forbedre det danske demokrati. Folkeoplysning og social tillid er vigtige grundsten i det demokratiske byggeri, og det er borgerne i samfundet, der skal bidrage med dem.

Multi-demokratiet

Rapporten fra LOF er lavet på baggrund af regeringens handlingsplan, der peger på, at danske samfund i dag indeholder mange etniske minoriteter, religioner og kulturelle baggrunde. Derfor er der ifølge LOF god grund til at se på, hvordan folkeoplysningens ”samfundsmæssige betydning kan styrkes og synliggøres.”

Et velfungerende demokrati skal udover at forene forskellige kulturer også leve op til de mange forskellige kompetencer, der kræves af et videnssamfund. Folkeoplysning er et centralt element, men ifølge Ove Korsgaard er løsningen ikke at indføre tvungen undervisning i medborgerskab. Det vil være imod demokratiske værdier.

Lige som obligatorisk undervisning for børn er et middel til at skabe oplyste borgere, er frivillig folkeoplysning borgernes mulighed for selv at søge oplysning. Det synes i sig selv at bidrage til et mere velfungerende demokrati”, siger Ove Korsgaard.

Vi skal have tillid til hinanden

Det sociale møde er mindst lige så vigtigt som den faglige del af en uddannelse. Det styrker den sociale tillid mellem mennesker. Social tillid mellem samfundets borgere giver lyst til at deltage i foreningsarbejde og politiske organisationer. Der opstår en følelse af fælles ansvar, og det styrker demokratiet.

Sådan lyder en teoretisk forklaring på sammenhængen mellem social tillid og demokrati. Den amerikanske filosof John Dewey skriver i sin bog Demokrati og Uddanelse: ”Uddannelse er primært en social proces, som bidrager til at udvikle en demokratisk livsform ved at styrke interaktionen og tilliden mellem forskellige sociale grupper”.

Folkeoplysningen er et skridt på vejen mod et bedre demokrati. For at gå hele vejen er det nødvendigt med en gensidig social tillid.. Den er lige så vigtig for barnet i skolen, som for den voksne i aftenskolen.

Den uendelige uddannelse

Mødet mellem forskellige grupper sker naturligt gennem uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ifølge Johan Fjord er det ikke nok. Det moderne samfund bliver konstant udfordret på viden og egenskaber,, og det betyder at ”voksendommen bliver underlagt de samme krav om udvikling og uddannelse som barndommen og ungdommen”, mener litteraturhistoriker Johan Fjord Jensen.

Her er der tale om en hel samfundsændring, hvor de voksne i videnssamfundet bliver revet ind i en forventning om videreuddannelse samt en række krav til viden og egenskaber. De samme krav, som bliver stillet til de unge.

Rapporten slutter med ordene: ”Aftenskolen kan meget og har potentiale til meget mere”. Ifølge LOF er aftenskolerne med til at styrke det danske demokrati. Borgerne skal bare benytte sig mere af dem.  

Søg hjælp hos vores helpdesk

En ny helpdesk funktion skal gøre det lettere for de ansatte i virksomheden at få svar på deres spørgmål.

I løbet af de sidste to år er antallet af spørgsmål til afdelingen steget, og det har gjort det svært at få svaret i tide. Med den nye helpdisk håber vi på bedre og hurtigere svar på jeres spørgsmål.

Du kan nu selv søge på vores intranet under punktet ”Intern Service”, og finde svar på en række spørgsmål. Du kan også kontakte os online gennem helpdesk funktionen, som du finder på siden: helpdesk.virksomhed.dk.

Den nye funktion vil selvfølgelig ikke afløse den personlige kontakt til afdelingen, så kom bare ind forbi kontoret.

Hello world!

Welcome to Mediajungle.dk. Please take care to read the following messages:

If you wish your site to be visible outside of the Mediajungle-community, you will need to change the settings in Dashboard -> Settings -> Privacy.

Please note 1: We will auto delete accounts (including all content), where the owner has not logged in for two years.

Please note 2: Your site must have some relation to your activities at The Danish School of Media and Journalism. If this is not the case, please choose another blog service.